Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
dwqdwqdqw
120
1,000,020,497,980 gold
2
__TuAn__
120
1,000,006,053,895 gold
3
Tanaa
120
1,000,000,018,905 gold
4
BlackBerry
120
1,000,000,002,983 gold
5
ohh
120
999,999,999,999 gold
6
AnhBaBao
120
999,999,999,999 gold
7
kimjom
120
999,999,999,999 gold
8
Aine
120
999,999,999,999 gold
9
43124312
120
999,999,999,999 gold
10
3421
120
999,999,999,999 gold