Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
dwqdwqdqw
120
1,000,020,497,980 gold
2
__TuAn__
120
1,000,006,053,895 gold
3
Tanaa
120
1,000,000,018,905 gold
4
BlackBerry
120
1,000,000,002,983 gold
5
3421412
120
999,999,999,999 gold
6
1234124312
120
999,999,999,999 gold
7
34213412a
120
999,999,999,999 gold
8
3421341234
120
999,999,999,999 gold
9
34213412
120
999,999,999,999 gold
10
34124
120
999,999,999,999 gold