Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
dwqdwqdqw
120
50001721
2
21312e1
120
50001448
3
LilKa
120
50000000
4
gsdfgwretgw
120
50000000
5
Jun
120
50000000
6
AUTO
120
50000000
7
ohh
120
50000000
8
AnhBaBao
120
50000000
9
_MAX_1
120
50000000
10
kimjom
120
50000000
11
Tea
120
50000000
12
Aine
120
50000000
13
43124312
120
50000000
14
3421
120
50000000
15
__TuAn__
120
50000000
16
chicong1
120
50000000
17
JunLove
120
50000000
18
addadsad
120
50000000
19
quynhak
120
50000000
20
csadsac5
120
50000000